I would like to hire a Programmer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

I have some implementation project is SalesForce technology . below skill set is required

Strong expertise in [url removed, login to view] administrative and configuration modules like Roles, Profiles, Security & User Setup, Custom Objects, Tabs, Workflows, Approval Processes, Reports & Dashboards.

Hands on technical proficiency on [url removed, login to view] tools and features like SOQL, Apex API, Visual Force, Triggers, Web Services, Batch Apex.

Ability to leverage experience with web services and the cloud to build integration points between Salesforce and External systems.

Experience in migration of objects/metadata from one (development/sandbox) organization to another (Sandbox or production) using Change-Sets, Eclipse IDE.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online