Đã đóng

I would like to hire a Programmer

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1133 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I have some implementation project is SalesForce technology . below skill set is required

Strong expertise in [url removed, login to view] administrative and configuration modules like Roles, Profiles, Security & User Setup, Custom Objects, Tabs, Workflows, Approval Processes, Reports & Dashboards.

Hands on technical proficiency on [url removed, login to view] tools and features like SOQL, Apex API, Visual Force, Triggers, Web Services, Batch Apex.

Ability to leverage experience with web services and the cloud to build integration points between Salesforce and External systems.

Experience in migration of objects/metadata from one (development/sandbox) organization to another (Sandbox or production) using Change-Sets, Eclipse IDE.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online