I would like to hire a Programmer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

Proyecto app, tipo contactos, con buscador mediante mapa b2b tiempo real disponibilidad.

El proyecto incluye una posición en google maps y un identificador unico por el cual si está dentro de esa disponiblidad horaria se puede poner en contacto empresa a con empresa b

Tambien se require un registro previo y dos modalidades de registro.

El registro se completará con un pago mediante tarjeta bancaria.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online