Đã Đóng

I would like to hire a Programmer

5 freelancer đang chào giá trung bình $121 cho công việc này

netsofters

A proposal has not yet been provided

$165 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sorset

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BeshoyMousaKhair

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $100 USD - .

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.2