Find Jobs
Hire Freelancers

Zebra Printer Alignment Fix

₹750-1250 INR / hour

Đã hoàn thành
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹750-1250 INR / hour

I'm facing an issue with my Zebra barcode printers where the alignment of labels, specifically those containing text and barcodes, becomes distorted during the printing process. To resolve this, I'm seeking an expert with a deep understanding of ZPL (Zebra Programming Language) who can scrutinize and modify our current printing utilities to ensure our outcomes are perfectly aligned and meet our quality requirements. **Key Requirements:** - Proficient in Zebra Programming Language (ZPL) for precise adjustment and programming. - Experienced with Zebra barcode printer models to provide tailored solutions. - Capable of diagnosing and fixing alignment issues for labels that include text and barcodes. - Ability to optimize print utility settings for consistency and high-quality prints. **Ideal Skills and Experience:** - Prior experience with troubleshooting and fixing Zebra printer alignment issues. - Deep understanding of barcode printer mechanics and software interface. - Ability to write and modify ZPL code for custom printing solutions. - Strong problem-solving skills and attention to detail. The selected freelancer should be ready to work closely with our team to understand our current setup, identify the root cause of the alignment issues, and implement a solution that ensures our labels are printed correctly every time.
Mã dự án: 37793802

Về dự án

3 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 1 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
Đã trao cho:
Avatar người dùng
I have experience with ZPL and zebra label printers. I wrote code in ZPL code for multiple label design types..
₹3.000 INR trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Mumbai, India
4,9
5
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 2 26, 2021

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.