Đang Thực Hiện

Dating website Part 4

Part 4 of the website. See PDF for Details and let me know if you can do it.

Kỹ năng: MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem thêm: website 3/4

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Wiesbaden, Germany

Mã Dự Án: #2729250

Đã trao cho:

ssspl

See private message.

$87.5 USD trong 7 ngày
(54 Đánh Giá)
5.8