Đang Thực Hiện

Create box and book

I want a box with 3 discs made for a product named 'Hard Flat Ab Facts'

The box is to be based on the design of the box at [[url removed, login to view]][1] but with lighter colors.

There is also to be a book beside the box with the name color design.

Kỹ năng: 3D Animation, Sản xuất hoạt họa, Thủ công & Mỹ nghệ, Minh họa, Photoshop, Dịch vụ video, Kỹ thuật Video

Xem thêm: ab design, create a flat, color flat

Về Bên Thuê:
( 258 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #2763829

Đã trao cho:

Asfi

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(128 Đánh Giá)
5.4

12 freelancer đang chào giá trung bình $14 cho công việc này

HiNeedz

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(263 Đánh Giá)
5.8
sgsrdeva

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(113 Đánh Giá)
5.4
banigandlapati

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(55 Đánh Giá)
5.4
xteam

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(138 Đánh Giá)
5.2
BuddyArts

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(33 Đánh Giá)
4.0
manoms

See private message.

$10 USD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
3.9
yca

See private message.

$17 USD trong 2 ngày
(17 Đánh Giá)
3.6
xaggi

See private message.

$7 USD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
3.3
executivesstudio

See private message.

$15 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.3
Nomajin73

See private message.

$10 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1
pixelmatrix

See private message.

$12 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0