Đã hoàn thành

version 8

see below

## Deliverables

Want to add openId capabilities and we should remove our current user name and password log in. [url removed, login to view] We can focus on FB or google to start. stackoverflow has a good example of what we want to do [url removed, login to view]

Kỹ năng: Kĩ thuật, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Xem thêm: OpenID

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #2783236

Đã trao cho:

mkoteshwar

See private message.

$52.5 USD trong 2 ngày
(15 Đánh Giá)
5.1