Đang Thực Hiện

Instant bonus for ez4me (from bid request id 1,229,015) on 10/27/2009 7:19:20 AM

Thanks for hard work Shahbaz

Kỹ năng: Kĩ thuật, Microsoft, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 87 nhận xét ) Ludlow, United Kingdom

Mã Dự Án: #2937657

Đã trao cho:

ez4e

See private message.

$12 USD trong 14 ngày
(29 Đánh Giá)
4.7