Đã hoàn thành

Silverlight Project - Phase 3

Attached are the changes needed for Phase 3.

I have also attached the latest solution for you to begin with, along with the latest database for you to use.

Kỹ năng: .NET, Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, SQL, Giao diện người dùng/IA, Visual Basic

Xem thêm: silverlight project, project phase, database silverlight, phase solution

Về Bên Thuê:
( 188 nhận xét ) Danville, United States

Mã Dự Án: #3288619

Đã trao cho:

thelogosvision

See private message.

$306.25 USD trong 9 ngày
(69 Đánh Giá)
8.5