Đã hoàn thành

Bonus for Coder_Drupal on 3/12/2009 3:16:26 PM

Thank you for your help and support. I am not a greed guy and I will spread the money as we grow and become successful.

Kỹ năng: Kĩ thuật, Javascript, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Bay Saint Louis, United States

Mã Dự Án: #3720626

Đã trao cho:

khan2ims

See private message.

$22 USD trong 14 ngày
(8 Đánh Giá)
3.5