project for Ganesh

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

As discuss you are working on the API create work and done it ASAP.

PHP HTML Kiến trúc phần mềm Thiết kế trang web Thiết kế đồ họa

ID dự án: #31622564

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

GaneshDhamande

Hi dear, I have read your requirement. I can do it. I can complete your project on time within your budget. Backend Developer Skills : PHP, Codeignator, Laravel, Payment Gateway, Firebase, Socket etc Frontend Skills Thêm

₹4000 INR trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer chào giá trung bình₹2550 cho công việc này

chetanagarwal90

"Hello Gautam K., Greetings from Guitaa Web Services I have read your project "project for Ganesh" requirements and we can do this work within the timeline. We are an experienced professional Web Development Thêm

₹1100 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0