Đã đóng

project management body of knowledge

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $20000 - $50000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20000 - $50000 USD
Mô tả dự án

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online