Đã Đóng

Google Docs Spreadsheet api

Connect to google docs spreadsheet through their API-interface and uses functions for sending and retrieving information automatically

Connect to our google spreadsheets and collect information from them (from a cell in each spreadsheet) - this information should be sent to an new spreadsheet that is a summary of the information from the other spreadsheets.

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon, Kĩ thuật, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Xem nhiều hơn: spreadsheet google functions, spreadsheet functions google, spreadsheet engineering, google. docs, docs. google, spreadsheet google, google google docs, google docs is, docs.google.docs, spreadsheet API, google spreadsheets, api management, google docs spreadsheet api, management api, 2010 api, google project management, google docs spreadsheet, cell google api, functions spreadsheet, connect api

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) malmo, Sweden

ID dự án: #3631965

7 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

melfel

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(94 Nhận xét)
6.0
trimantraindia

See private message.

$459 USD trong 14 ngày
(16 Nhận xét)
5.2
coordl1n8w9

See private message.

$255 USD trong 14 ngày
(12 Nhận xét)
4.3
aveotero

See private message.

$19.55 USD trong 14 ngày
(3 Nhận xét)
2.4
webbuddy

See private message.

$30.6 USD trong 14 ngày
(3 Nhận xét)
1.4
developerstudio

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(2 Nhận xét)
1.2
hiteshpardeshi

See private message.

$55.25 USD trong 14 ngày
(6 Nhận xét)
0.0