Đã Hủy

Poker made needed

I need a poker bot similar to winholdem for absolutepoker. Any questons please ask.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Quản lí dự án

Xem nhiều hơn: poker, poker bot, project poker bot, kylieprobids, bot winholdem, project poker, winholdem, poker project bot, poker bot project, bot poker, bot needed, poker project, project management needed

Về Bên Thuê:
( 163 nhận xét ) Underdale, Australia

ID dự án: #41396