Đã Đóng

NEED LITERARY AGENT

I need a sharp and honest literary agent to work on my books in all the ways, includind sell them to publish to publishers all over the world.

No payments until contracts are signed.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị, Quản lí dự án, Nghiên cứu, Bán hàng

Xem thêm: project management contracts, literary, agent, research need, books publishers, need agent, literary work, research publish, literary agent, sell honest, project agent, need publish, contracts management, need create content publish, need best emoticons world, need company agent

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Lisbon, Portugal

Mã Dự Án: #1730480

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

fely56

Hi I can do the job for you.thanks.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0