Đã hoàn thành

IT Strategy & Project Proposal

Được trao cho:

aunik

please check PMB

$91 AUD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

writer048

Hi, Kindly check PM.

$70 AUD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
4.5
writing80

Please check your Pmb. Thanks

$30 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ravai

Please see PMB for details, tx

$52 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0