Đã Hủy

Project Management Help Very small

Hi,

All i need is the following questions for a project case study:

Assumptions, Dependencies and Constraints

A description of the assumptions on which the project is based, the external events on which it

is dependent, and the constraints under which the project is to be conducted.

The project is small so it should only take 1-2 hours to do

Kỹ năng: Quản lí dự án, Lập kế hoạch dự án, Viết kĩ thuật

Xem thêm: project writing help, project management questions, very small, description project, project management study case, small writing, study management, project management technical writing, technical writing project, need case study, writing project description, case project, events management, writing case study, project management case, management case study, project case study, case study project management, small project help, small writing project, technical questions, technical description writing, dany2g, technical writing questions, project management description

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Mermaid Beach, Australia

Mã Dự Án: #1070133

1 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

UmarMahmood

Please see PM for more details.

$49 AUD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.7