Đã Đóng

Assist with Project Management

I need an epert in binary optioms to manage my account at iq options

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm: project need, need project management system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) China

Mã Dự Án: #14841985

4 freelancer đang chào giá trung bình $423 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
2.2
sprakriti

Here I am your virtual digital marketing manager, whether to play with Social media or Google or Content marketing, I can help you up with all the tricks and techniques of all the major platforms Relevant Skills and E Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6
$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$333 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0