Đã Đóng

Xây dựng một cấu trúc mạng cho tòa nhà 10 tầng. Tòa nhà có hệ thống sinh trắc học để điểm danh. Ở từng tầng có những yêu cầu khác nhau.

Tòa nhà có hệ thống mạng không mở với toàn bộ mà chỉ giới hạn trong các server nhất định. Hệ thống cần có kết nối Wi-fi ở toàn bộ khu vực trừ phòng kiểm tra. End Devices( Hệ thống cuối) được phân bổ dựa trên nhu cầu. Phạm vi phải phù hợp với các phòng.

Kĩ năng: Cisco, Quản trị mạng, Quản lí dự án, Thiết lập Bản thảo, Windows Server

Xem nhiều hơn: where can u find t shirts with sailboats on them in dallas, m&t resources, m&t bank, m & t bank, m.t.a. jobs, m&t, m&t escrow services, freelancer com freelanceviet vn và tìm cho mình một công việc phù hợp, escrow management services account m&t, công ty thiết kế website hàng đầu việt nam, vi?t website h? th?ng qu?n lý kho t?n kho xu?t kho, ti?p th? t? xa, tip th t xa, m&t full stack marketing, cc m t freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #13486388