Đã Đóng

English content maker required

Need English content Maker

I have a website that have 16000 pages need to edit the content I am thinking to give 1000 pages to 16 peoples

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm: content maker, edit english, edit content, need website content writter, english content, website maker, website edit english, need website content, management english, english project management, maker project, need maker, need edit flash website, english management, need english, companies need website, need website built, need website band

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1699475

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹8000 cho công việc này

tsehai

one love............

₹7000 INR trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AdrienneJack

I am eager to support you with this initiative and have the skills to do so.

₹9000 INR trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0