Đang Thực Hiện

For ChSaad: Help me with my Project on MS Project & Report

This project is for ChSaad only.

Helping me with my project and report using MS project and Word.

On Project Management.

Thanks.

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm: my project, ms project, report project management, report using, word management, management project report, project management report, management report word, report management word, crystal report aspnet project, getafreelancer report fail project, pentaho report developer project, report pentaho project salary, management report, crystal report sample project, report crawler project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1625284

Đã trao cho:

ChSaad

its ChSaad.

$180 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
2.5