Đã Đóng

Freelance Construction project planner

1 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

vSanta727

Hello. I'm a C#, .NET expert and have many experiences in .NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, WPF, Windows Form app, Xamarin, MS SQL, Postgre SQL, SQLite or something and have enough good knowlege at a lot of Algorit Thêm

€30 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0