Đã Hủy

Looking for sexy and goodlooking personal assistant (female only)

I am looking for good looking female personal assistance for long term.

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14791541

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹1225 cho công việc này

kpelz9

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alinacosmas

A proposal has not yet been provided

₹1200 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
faticab

A proposal has not yet been provided

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kesleyfrick

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0