Đã Đóng

I need for my exam Function Legendre in Matlab (First Class, and Second Class)

I need for my exam Function Legendre in Matlab (First Class, and Second Class) something to be made in Matlab. If someone can help me I can pay him 30 USD. So please let me know.

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm: exam, exam management, exam help, know matlab, help exam, matlab exam, need help usd, function matlab, help matlab, matlab function, legendre matlab, help matlab project, project exam management, pay matlab, matlab project management, exam project, pay matlab project, pay someone matlab project, need 500 right know

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4552388

3 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

vnandra

I can do this for you.

$250 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
unbraja

Having good experience with MATLAB based tools and processes development.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
joe1208

Hi,I'm a college student and proficient in matlab coding.Please your PM.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ikram013

Can do it.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0