Đã Đóng

I need for my exam Function Legendre in Matlab (First Class, and Second Class)

I need for my exam Function Legendre in Matlab (First Class, and Second Class) something to be made in Matlab. If someone can help me I can pay him 30 USD. So please let me know.

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm: matlab c c, help me exam, help in matlab, exam, exam management, exam c#, EXAM HELP, know matlab, help exam, matlab exam, project class management, need help usd, class management project, need someone class, function matlab, help matlab, Matlab function, legendre matlab, help matlab project, project exam management, pay matlab, pay class, matlab project management, matlab codings radial basis function neural network, matlab coding radial distribution function

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4552388

3 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

vnandra

I can do this for you.

$250 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
unbraja

Having good experience with MATLAB based tools and processes development.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
joe1208

Hi,I'm a college student and proficient in matlab [url removed, login to view] your PM.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ikram013

Can do it.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0