Đã Đóng

RSS2BLOG uppgrade

I need an uppgrade on my RSS2BLOG!

I need my RSS2BLOG to handle blogs on [url removed, login to view] (it dont do that now)

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm: blogs project management, blogs on project management, blogger management, project management blogs, management blogs, project blogger, travelbiz, rss management, rss blogger, rss2blog blogger, rss2blog

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Oslo, Philippines

Mã Dự Án: #55892

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

mohds2

Hello i have simple javascript which can be inserted in ur blog ans can display any rss feed Thank You

$30 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5
hemanshupatel

dear sir/madam kindly check our script at [url removed, login to view] at this webpage all pages are updated daily using a script that will create webpage from a rss feed.i can develop it on your Thêm

$50 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0