Đang Thực Hiện

Project - Review

Hi,

Another project 50 Articles x 150 words.

Will send on details in seperate message.

$40 milestone.

Thanks,

Ken

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: ken, ken999, review 150 words, project review, entering details message, website review project plan, review send project, important review project plan, review project bid sites

Về Bên Thuê:
( 138 nhận xét ) West Linton, United Kingdom

Mã Dự Án: #1620912

Đã trao cho:

tchtty

Hired by the Employer

$40 USD trong 3 ngày
(123 Đánh Giá)
5.8