Đã Trao

Project ID: 1644837

hi,

we want transfer product, no are problem for transfer without CPANEL?

On the new hosting, of new site, i install for you on new site prestashop or install you the site prestashop on new site?

i have posted Project ID: 1644837

await news

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: transfer news, project id:, project ID, id , await, transfer product prestashop prestashop, prestashop product transfer, prestashop prestashop transfer, transfer site prestashop, transfer product, transfer product prestashop, project similar google news, prestashop problem, transfer prestashop, prestashop transfer, project management developement news, free project report marketing news paper, project resellerclub hosting api, transfer cpanel, cpanel f, transfer site cpanel, project space hosting, cpanel problem, prestashop hosting install, cpanel transfer

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Torino, Italy

Mã Dự Án: #1646704

1 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

FandaR

Hired by the Employer

$110 USD trong 2 ngày
(320 Đánh Giá)
7.0