Đã hoàn thành

Proof reading work

Proof read the following files

A032 Group Stategy AGUDLP 1600

A032 Group Stategy AGUDLP Questions 100

A031 Group Stategy AGDLP 1800

A031 Group Stategy AGDLP Questions 800

A030 Special Idenities 2000

A030 Special Idenities Questions 600

A029 Univesal membership cahcing 1400

A029 Univesal membership cahcing Questions 800

A026 Group Types Web 1200

Total 11000

Kĩ năng: Đọc bông

Xem nhiều hơn: read proof, proof reading work, Proof-reading, proof web, proof read, read 1200, proof work, group work, proof read work, reading proof, proof reading web, 1600 , web proof, vb6 read web, read web page script, read web script, read web, vbnet change read web, read web page vba, read web vb6, write script read web pages, python read web page, php script read web camera

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Broadway, Australia

ID dự án: #1620241

Được trao cho:

chford

Hired by the Employer

$50 AUD trong 7 ngày
(25 Đánh Giá)
4.4