Đang Thực Hiện

Private Project for carolpeterson3

This project is for carolpeterson3. Initially bid for 120 articles to be submitted within 2 weeks. So bid $36 for 120 articles of 150 words each.

This is a very long term work.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Mô tả sản phẩm, Đọc bông, Research Writing

Xem thêm: private proofreading, proofreading articles project, articles 120 150, 120 words articles, articles within 150 words, articles 120 words, project proofreading, 120 150, moumitadas2222, long term magento project, private work bid, bid private work, work private project, articles within weeks, weeks project

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Kolkata, India

Mã Dự Án: #1085358

1 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

carolpeterson3

please see pm for details.

$36 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6