Đang Thực Hiện

Project for Bernadette52

Please accept as discussed.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: pinky092, discussed please proceed, please initiate repeat project, please accept letter application

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1064442

Đã trao cho:

Bernadette52

I am willing to start working on this immediately.

$30 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.0