Đang Thực Hiện

Project for gabgrow

Please accept as discussed.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: pinky092, discussed please proceed, please initiate repeat project, please accept letter application

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1064573

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

gabgrow

Hi, I am accepting the assignment

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0