Đã Hủy

Proofreading a romance novel

I've just finished a 20,000 word novel. I need someone who could edit some of the things I missed like tenses, spelling and grammar. It's hard to edit your own manuscript so I need some fresh eyes to look at at. It's a gay erotic romance.

Kỹ năng: Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: novel it, romance novel, novel, novel edit, edit romance, novel proofreading, romance edit, edit romance novel, proofreading spelling, finished novel, proofreading grammar free web, grammar proofreading course, proofreading grammar, edit eyes, romance novel cover illustrations, word proofreading, sample test proofreading grammar, proofreading word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4549043

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

mortondee

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6