Đã Hủy

Proofreading a romance novel

I've just finished a 20,000 word novel. I need someone who could edit some of the things I missed like tenses, spelling and grammar. It's hard to edit your own manuscript so I need some fresh eyes to look at at. It's a gay erotic romance.

Kỹ năng: Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: novel it, edit proofreading, romance\, romance novel, novel, Novel edit, erotic novel, edit novel, edit romance, novel proofreading, need someone edit manuscript, romance edit, edit romance novel, erotic gay, proofreading spelling, proofreading manuscript, novel edit edit novel, finished novel, manuscript hard read help, proofreading rates average manuscript english, proofreading grammar free web, grammar proofreading course, manuscript word, proofreading grammar, fresh gay

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4549043

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

mortondee

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6