Đang Thực Hiện

Need a editor

Hello there!

I have a document in English. Need to be proofread and edit. I need a native English speaker. Please bid if you can help me. Thank you!

Kĩ năng: Đọc bông, Biên tập, English (US) Translator, Ngữ pháp tiếng Anh, Chính tả tiếng Anh

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Maryland, United States

ID dự án: #32271973