Đang Thực Hiện

Proofread Patent Application

Proofread a patent application. 2934 words (9 pages) total.

Fairly simple mechanical device. Original text was in German.

Not looking for any review of technical details - just making sure grammar and spelling are OK.

- Must be a native English speaker

- Must be experienced in proofreading technical texts

Kỹ năng: Đọc bông

Xem thêm: patent application proofreading, proofread patent, proofreading patent application, proofreading application, technical patent, review proofread, proofreading german, proofread german, proofread a, application review, proofread native speaker, proofread text, proofreading german texts, german application, german technical, technical text proofreading, technical english proofreading, proofreading pages review, simple german words english, english german technical, application english proofreading, technical german words english, german texts, english mechanical text, proofreading german native speaker

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Birmingham, United States

Mã Dự Án: #1736354

Đã trao cho:

philmakerz

Please see PM. Thanks.

$80 USD trong 7 ngày
(69 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

Uragano

Kindly check your PMB

$60 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4