Đã Đóng

1 Anh 3d

1 freelancer đang chào giá trung bình ¥10309 cho công việc này

¥14770 JPY trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
eyenetindia

Hi, I have good experience in the field of 3D design, 3D modeling and rendering. Please visit my profile page https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to check my portfolio and good feedback from previous cli Thêm

¥10309 JPY trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0