Đã hoàn thành

PSD to HTML5, CSS3, & jQuery

PSD turned into a web page using HTML5, CSS3, & jQuery.

Kĩ năng: PSD to HTML

Xem nhiều hơn: psd a html5, css3.0, psd to html5, psd to html5 html psd css, html5 jquery, html5 css3, html5 & css3, html css3, html css css3 html5, css3, jquery page web, jquery using, css3 page, html5 amp, jquery amp, css3 html, css amp, jquery css3 html5, css3 psd, html5 css3 psd, jquery html5 css, html5 css3 page, html psd html, jquery psd css, html5 page

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Baldwin City, United States

ID dự án: #1709246

Được trao cho:

tarunverma

Hired by the Employer

$32 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1