Đang Thực Hiện

psd to html

Can anybody teach me how to convert psd to html .Will pay $5 via paypal

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: psd&html, how to psd to html, how to html 5, convert psd to html 5, how to convert psd to html, PSD, psd to html, psd to html convert, psd convert, no html, html, HTML%, html paypal, html c, html /, convert psd to html, teach psd html, teach html, html teach, teach paypal

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #3786

Được trao cho:

wilt19

Please see PMB

$20 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
2.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

pizzaboy9010

$5 dollars is good. Contact me, I can do it tonight.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
advanceddesign

can do it right away. Will do it for 5 and a review.

$20 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
zjahatz

i can do it.. just give me the psd file and i'll convert it right now!!! just contact me

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0