Harsh Beragi

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hey, i need a iptv player and website like smartone iptv pleaee contact me if you can make it

App Developer CSS JavaScript Mobile App Development MySQL

ID dự án: #37239531

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình₹1700 cho công việc này

reliemstek

Hi Harsh, I am intersted in making your website. I will fullfill your requirement & give proper suggestion for your queries. Also anything else input is required on technical part that also we can discuss Thanks Nav Thêm

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0