Đang Thực Hiện

Location Page Build

Convert psd to html

Kỹ năng: PSD to HTML

Xem thêm: build html, html location, html build, convert location, page slice html psd, build psd, convert psd page html, convert page dwt html, convert html psd, psd convert html, location page, build html page

Về Bên Thuê:
( 183 nhận xét ) Co Dublin, Ireland

Mã Dự Án: #1055171

Đã trao cho:

KESHAVINFOTECH

Hi will, let's start. :-)

$90 USD trong 7 ngày
(62 Đánh Giá)
5.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(112 Đánh Giá)
5.8
Websforyou

Hi, please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
krishaweb

Greetings from KrishaWeb Technologies!! We are web designing, development, graphic designing and SEO services company based in India. Kindly refer to PMB for our company profile and work portfolio. Thanks!!

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0