Đã hoàn thành

Private job Travis (WNP)

Project details as discussed:

GEO locating

Language specific youtube modules

default video for non youtube users

pop up contact form that feeds input into form

Kĩ năng: PSD to HTML

Xem nhiều hơn: c language job, travis c, private video, locating, youtube feeds, pop psd, pop html, private video youtube, psd contact form html, travis private project, video psd, users job, input job, job html form, input form psd, contact pop form, private form, youtube pop, pop youtube, youtube private video, youtube job, job youtube, html pop video, psd html video, video psd html

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Arlington, United States

ID dự án: #1710241

Được trao cho:

phpleaderpro

Allow me help you get it done!

$400 USD trong 12 ngày
(15 Đánh Giá)
4.9