Đã hoàn thành

PSD to HTML (chinatelecom)

PSD to HTML (chinatelecom)

Kỹ năng: PSD to HTML

Xem thêm: to, to HTML, psd to html, html c c, psd psd html, html html, sanjifly, 9587 template html psd, edit html psd, html psd shenzhen freelance, html psd shenzhen, script html psd, convert html psd, html psd docs, open source template html psd, create html psd

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Tai Po, Hong Kong

Mã Dự Án: #1079349

Đã trao cho:

sandy1000

can be done!!

$30 USD trong 1 ngày
(211 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(112 Đánh Giá)
5.8