Đang Thực Hiện

PSD to HTML (chinatelecom)

PSD to HTML (chinatelecom)

Kỹ năng: PSD to HTML

Xem thêm: to, to html, sanjifly, 9587 template html psd, edit html psd, html psd shenzhen freelance, html psd shenzhen, script html psd, convert html psd, html psd docs, create html psd

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Tai Po, Hong Kong

Mã Dự Án: #1079349

Đã trao cho:

sandy1000

can be done!!

$30 USD trong 1 ngày
(211 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(112 Đánh Giá)
5.8