Đang Thực Hiện

PSD to XHTML for Ninepixel only

PSD to XHTML

Details as discussed, will send further information

Kỹ năng: PSD to HTML

Xem thêm: to, html psd html, psd html psd, psd html xhtml, html xhtml psd css, send order details site, templates free xhtml psd, ninepixel psd, xhtml psd files, xhtml psd, html xhtml psd, xhtml psd slice, creating xhtml psd, ninepixel, create xhtml psd dreamweaver, template xhtml psd, psd xhtml

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) madrid, Spain

Mã Dự Án: #1045160

Đã trao cho:

ninepixel

lets start.

$140 USD trong 4 ngày
(64 Đánh Giá)
5.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

atifmajeed12

Ready to do it?

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
heamonto

Hi Check PM. thanks

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0