Đang Thực Hiện

Slice of two html pages

Slice of two html pages.

Kỹ năng: PSD to HTML

Xem thêm: slice html, psd slice , psd html pages, bbea1, psd slice html, convert asp pages html, psd html slice photoshop, wap pages html, converting photoshop html slice, html slice size, slice psd html, slice psd

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Elwood, Australia

Mã Dự Án: #1056707

Đã trao cho:

RedhopIT

Hi..Thanks!Let's Make it

$60 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
4.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(112 Đánh Giá)
5.8
wethe5

6 years old in web development.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0