Đã hoàn thành

Slice of two html pages

Được trao cho:

RedhopIT

Hi..Thanks!Let's Make it

$60 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
4.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(112 Nhận xét)
5.8
wethe5

6 years old in web development.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0