Đã Trao

PTC Site like Cloxsense

make a real PTC site like Clixsense or BUXP folloing there user control panel

Kỹ năng: AJAX, Quản trị cơ sở dữ liệu, PHP, SQL

Xem thêm: cloxsense, ptc, clixsense, clixsense ptc, ptc clixsense, buxp, user control panel payment, web user control panel, make ptc site, panel site ptc

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1707323

1 freelancer đang chào giá trung bình $900 cho công việc này

jewelhuq

Hired by the Employer

$900 USD trong 40 ngày
(17 Đánh Giá)
4.5