Đã Trao

Puertorico1964

Change colors, allow users to post ads without registering, change the theme everything) to Spanish and add 1 plug inn.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: inn, post ads spanish, virtuemart add cart button change, liferay theme add javascript, rocket theme add images header, drupal theme add advertising, wordpress theme add company logo, simple wordpress theme add logo header, edit wordpress theme add logo, firefox aspnet add plug, wordpress theme add sidebar, wordpress theme add logo

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Riviera Beach, United States

Mã Dự Án: #1654840

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

topscripter

Hired by the Employer

$150 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2