Đóng

123781 simple quoting program

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

Simple Quoting Program

- select parts from a bill of materials (bom)prices and labor units

- user can update, change or add to (bom) prices and labor units

- worksheet will take the total price and labor units and add shipping , overhead , ect. (which are a %)

- worksheet will show actual price, overhead, and markup from 10-50 % by 5% increments

- user picks markup and the bom is printed on a quote form

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online