Đang Thực Hiện

nonoh command line dialer script

A python script for making phone2phone calls, sending SMS and account checking for [url removed, login to view]:

Proposed usage:

[url removed, login to view] command username password arg1 arg2

where

- command = creditcents | usedminutes | freedays | call | sms | smsbalance | callerids

- arg1 = sourcenumber | smstext

- arg2 = destinationnumber

Examples:

- phone2phone: [url removed, login to view] call username password 004491672834 00399267348533

- send SMS: [url removed, login to view] sms username password "Sample message" 004389234567

- freedays available: [url removed, login to view] freedays username password

Like scripts at [url removed, login to view] don't work as [url removed, login to view] seems to have changed the API for phone2phone callback

Kĩ năng: Linux, Python, VoIP

Xem nhiều hơn: nonoh api work, nonoh python, nonoh username password, python nonoh, python dialer script, nonoh api, python script, line work, command, call/sms, www dialer net, net send sms, sms python linux, http command, net send linux, command command, calls sms, python script linux, line sms, python api, python message, net send sms message, python scripts, call python, Python command line

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Bribir, Croatia

ID dự án: #1629590

2 freelancer đang chào giá trung bình £475 cho công việc này

scinova

Hi, I can develop this script. Thanks

£200 GBP trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
5.5
J5W7B9jRf

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development

£750 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0