Đang Thực Hiện

Private Project for Eric 2

Private project for Eric, other bids will not be considered. Thank you.

Kỹ năng: Prolog, Python

Xem thêm: project 13, private project, eric, eric project, private bids, prolog project, bids conversion project, private project relinh, tutorial project bids, chemistry biology project bids, architectural project bids, software project bids, sample project bids

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) fsd, United States

Mã Dự Án: #1045365

Đã trao cho:

echeek

Thanks. Will start as soon as possible.

$95 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2