Đã hoàn thành

Amibroker coding

Được trao cho:

consultantcae

Hi, I am Sourabh Jain, I have written several AFL scripts as indicators, experts and exploration purpose. I am ready to take it up. Sourabh

₹10000 INR trong 6 ngày
(21 Đánh Giá)
5.4