Đã Đóng

Auto game bài

5 freelancer chào giá trung bình$650 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tên tôi là Rachit Mundra Hy vọng bạn đang làm tốt ngày hôm nay !! Kinh nghiệm của tôi - Tôi có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành trò chơi điện tử. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ giúp bạn trong dự án này. Kĩ Thêm

$1500 USD trong 10 ngày
(18 Nhận xét)
5.4
DemoNGUYEN

Hello, Mình chuyên về browser automation. Game bài trên web phải không bạn? Có phải nhận dạng lá bài không? Regards, NG

$500 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
3.1
Blueice349

Hello, Sir. I read your description carefully. I have many years of experience with Auto Game. I am a perfectly suitable for this job. Please contact me for further discussion. Thanks.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sujit01738

Hi There, I have read your details that you posted. Please share the contents with me and Let's start right [login to view URL] you want to know about my work experience you can check out my portfolio. https://www.freelancer.com/u Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Biiiii

không hiểu gì có được hướng dẫn cách làm không ạ ? tại em cũng không chuyên về mảng này cho lắm :((

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0